WINDOWS EMBEDDED VÀ CAMERA USB

Windows Embedded là một thuật ngữ chung cho một dòng các hệ điều hành với đối tượng là các thiết bị cài đặt do Microsoft phát triển và cung cấp.

Khi nói đến Embedded OS, nó thay đổi tùy thuộc vào Driver・chức năng nào được cài đặt trong OS mà sử dụng được hoặc không được.
Dựa trên những thông tin ở trên, thì tôi nghĩ rằng chỉ có một vài camera USB mới tương thích Windows Embedded.

Tuy nhiên, nếu Embedded OS của bạn có Driver nhận được Image Device, bạn có thể sử dụng camera USB giống như một hệ điều hành thông thường.

Thực tế cũng có nhiều khách hàng đang dùng camera  DN3 của chúng tôi .

産業用カメラ
Camera USB3.0 DN3 series