CÁCH TĂNG FRAM RATE (PIXEL CLOCK)

Có bao giờ bạn cảm thấy màn hình hiển thị rất chậm khi sử dụng camera USB chưa?

 

Như là 「Màn hình không thay đổi gì trong vài giây」hoặc là 「Hay bị đứng hình」
Thực tế thì dù cấu hình máy tính rất cao, có đủ dung lượng đi nữa thì vẫn có thể xảy ra.

Nguyên nhân là khả năng tương thích của máy tính và camera.
Gọi là 「Khả năng tương thích」 thì hơi trừu tượng nên xin được giải thích như sau

Camera USB được cấu tạo gồm phần cảm biến và bộ đệm (bộ nhớ).
Dữ liệu hình ảnh được truyền từ cảm biến đến bộ nhớ bằng pixel clock (tần số).
Dữ liệu hình ảnh được lưu trong bộ nhớ dữ liệu bằng cách ghi đè lên.
(Cũng có loại bộ nhớ rất lớn không cần ghi đè lên hết tất cả

Mặt khác, về phía máy tính thì USB Host Controller sẽ nhận tín hiệu.
(có thể xác nhận trong Device Manager của máy tính)
Có cái được gọi là Polling rate hay là tần số nhận dữ liệu.

Do Pixel clock và Polling rate không khớp nên hình ảnh bị mất càng tăng lên thì sẽ càng trở nên chậm hơn. Trong trường hợp này, thì hiển thị hình ảnh sẽ bị chậm cực kỳ.

Trong các loại camera USB, thì có loại có thể thay đổi Pixel clock.
Ngoài ra, cũng có loại hiển thị được số khung hình bị mất.

Khi vừa điều chỉnh Pixel clock  đồng thời vừa xác nhận số khung hình bị mất thì bạn có thể làm tối đa Performance của máy tính và camera USB
(Đương nhiên, nếu không có hình ảnh bị mất thì tần số càng cao, tốc độ hiển thị càng tăng.)

Chúng tôi cũng có bán các camera USB có thể điều chỉnh Pixel clock.

Xin mời tham khảo tại đây