LINUX TƯƠNG THÍCH CỦA USB CAMERA DÒNG DN2/DN3

Trong CD của Camera USB (DN2/DN3 series) của công ty chúng tôi có thư mục Linux.
Ở trong này có Driver dùng cho Linux.

Thế nhưng trong trường hợp Linux thì Driver này không hẳn là có thể tương thích hoàn toàn được.
(Cũng có khi không hoạt động được.)

Nếu hỗ trợ thì ở 2 trường hợp sau đây:

1. Khách hàng sẽ dùng thử Driver này.
(Xin hãysử dụng dịch vụ mượn máy demo miễn phí)

2. Báo cho chúng tôi biết môi trường Linuxkhách hàng đang sử dụng và xác nhận thông tin với công ty chúng tôi
Trong trường hợp hợp này thì cần phải có những thông tin sau:
(1) Phiên bản Kernel
(2) Các loại bản phân phối (như Fedora14, Ubuntsu14)
(3) Loại CPU (như Core-i, Atom, ARM-processor )

(Lưu ý:) Không tương thích với UVC loại tức thời nhận diện Camera trong môi trường Windows hay V4L (Video for Linux) trong môi trường cùng Linux.