CÁCH KẾT NỐI 2 CAMERA HD VÀ HIỂN THỊ TRÊN 1 MÀN HÌNH (HIỂN THỊ 2 MÀN HÌNH CỦA CAMERA HDMI)

Để hiển thị hai hình ảnh với loại Camera kết nối trực tiếp với màn hình, thì cần phải có thiết bị gọi là bộ chia.
Xin được giới thiệu cho các bạn vài loại

1. Loại tính năng đơn giản
Với hàng gia dụng, giá của bộ chia rất rẻ (Khoảng 17.000 Yên)
※Mã hàng của nhà sản xuất:YHD-M21
Có thể mua ở Amazon hay chỗ bất kỳ.

ハイビジョンカメラの2画面表示

ハイビジョンカメラの2画面表示

ハイビジョンカメラの2画面表示

Phương pháp hiển thị cũng là chuyển đổi hiển thị từng camera một trên màn hình, hoặc hiển thị hai màn hình cùng một lúc nên dễ sử dụng.

ハイビジョンカメラの2画面表示

Cũng có thể hiển thị hình ảnh nhỏ (②)của 1 camera nằm trong hình ảnh toàn màn hình(①) của camera khác.

2. Loại tính năng cao
Đây là sản phẩm của công ty Hypertools CDPS-41SQ
Giá khoảng 100.000 yên.

ハイビジョンカメラの2画面表示

・Có thể chia hiển thị 2,3,4
・Có thể điều chỉnh vị trí H, V trong đơn vị 1 pixel

Nói thêm là、
Trường hợp phân chia màn hình hiển thị dùng Camera USB、thì không cần dùng Hardware、nếu có Software chuyên dụng thì có thể làm được.

圧縮録画ソフト

Ví dụ khi dùng đồng thời

Camera màu 3MP và
Camera đơn sắc 1.3MP

 

Phần mềm kích hoạt lưu trữ hiển thị 4 màn hình dùng cho Camera USB

TriggerQ