CÓ THỂ ĐO BÁN KÍNH BẰNG MeasurePRO HAY KHÔNG?
CÁC MỤC XÁC NHẬN KHI CHẤT LƯỢNG ẢNH BỊ HẠT (VỀ ỐNG KÍNH・ĐÈN)
CÓ CÁC LOẠI CAMERA USB 2MP, 3MP, 5MP THÌ SỰ KHÁC BIỆT THEO ĐỘ PHÂN GIẢI LÀ GÌ? ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM LÀ GÌ?
FRAME RATE CỦA MICROSCOPE USB3.0 (※CAMERA USB3.0 VỎ MÀU ĐỎ DÙNG CHO MICROSCOPE)
MUỐN SỬ DỤNG USB CAMERA VỚI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG CỦA CÔNG TY KHÁC(※CAMERA USB VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
MUỐN CHỤP TỰ ĐỘNG THEO MỖI 1 GIÂY (※CAMERA USB VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
CHỤP ẢNH LIÊN TỤC BẰNG USB CAMERA (INTERVAL SHOTS) (※CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
CÁCH LƯU VIDEO BẰNG USB CAMERA (※CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
CÁC MỤC CẦN XÁC NHẬN CỦA PHẦN MỀM KHI CHẤT LƯỢNG ẢNH BỊ HẠT ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRÁNH FLICKER? ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
MUỐN HIỂN THỊ ĐƯỜNG CROSSLINE BẰNG USB CAMERA ( ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
CÁCH TĂNG FRAME RATE ( CAMERA USB2.0 ※ CAMERA VỎ MÀU ĐEN DÙNG CHO MICROSCOPE)
SỰ KHÁC NHAU GIỮA ROLLING SHUTTER VÀ GLOBAL SHUTTER
USB3 VISION LÀ GÌ
WINDOWS EMBEDDED VÀ CAMERA USB
CÁCH TĂNG FRAM RATE (PIXEL CLOCK)
NỐI DÀI CÁP USB
TỐC ĐỘ KHUNG HÌNH LÀ GÌ?
DUNG LƯỢNG KHI LƯU HÌNH ẢNH SỬ DỤNG USB CAMERA
PHƯƠNG PHÁP LƯU ẢNH ĐỘNG BẰNG CAMERA USB ĐỊNH DẠNG ẢNH RAW8/16
CAMERA BO MẠCH
SỐ LƯỢNG HÌNH ẢNH TĨNH TỐI ĐA CÓ THỂ LƯU ĐƯỢC BẰNG THIẾT BỊ KÍCH HOẠT BÊN NGOÀI
PHƯƠNG PHÁP HIỂN THỊ HÌNH ẢNH TRONG PICTUREBOX CHỨ KHÔNG PHẢI TRONG CỬA SỔ RIÊNG BIỆT (KHI DÙNG SDK KÈM THEO)
LINUX TƯƠNG THÍCH CỦA USB CAMERA DÒNG DN2/DN3
ĐỊNH DẠNG HÌNH ẢNH
CAMERA HỖ TRỢ DIRECTSHOW
ƯU ĐIỂM・ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MICROSCOPE USB LÀ GÌ?